Järelteenindus

Eraklient
Äriklient

  Olen eelnevalt tutvunud kasutus-hooldusjuhendiga ja käesolevaga kinnitan, et juhtum ei ole tekkinud kasutus- hooldusjuhendi mittejärgmise tagajärjel

  JÄRELTEENINDUS

  INF Ehitus pakub kvaliteetset järelteenindust. Kui märkate meie poolt ehitatud ehitises garantiipuudusi, palume täita allolev vorm koos täpse kirjelduse ning vajalike lisadokumentidega. Vastame esimesel võimalusel ja leiame lahenduse.

  Garantiina käsitletav puudus peab ilmnema garantiiperioodi kestel. Kui puudust ei ole võimalik täpselt määratleda, palume esmalt informeerida korteriühistut või haldurit, et selgitada välja puuduse täpsem olemus.

  Avariiloomuliste küsimuste korral palume pöörduda korteriühistu või halduri avariikontakti poole.

  Palume esitada iga garantiipuudus eraldi koos fotode või selgitavate failidega.

  Alles pärast puuduse esitamist avaneb võimalus järgneva puuduse esitamiseks.

  Garantiipuuduste alla ei kuulu olukorrad, kui:

  • ehitist kasutati ebasihtotstarbeliselt või hoolimatult;
  • ehitist ei ole nõutud korras ja viisil hooldatud või on hooldamise käigus tekitatud korterile või sellega piirnevale kahju;
  • ehitisel on kasutamisest või hooletusest tingitud niiskus- või veekahjustused;
  • tegemist on mehaaniliste vigastuste või loomuliku kulumisega;
  • juhtum puudutab hooldust või haldust;
  • tavapärast kulumist ja amortisatsiooni arvesse võttes on ehitise välimus visuaalselt muutunud, kuid selle kasutamise osas ei esine takistusi ja korteri seisukord ei ole algse seisukorraga võrreldes halvenenud;
  • kaitseseadmed ja -süsteemid (pumbad, küttekaablid, tuleohutusseadmed vms) on välja lülitatud või nende töö on takistatud, mille tulemusena oleks tekkinud kahju olnud võimalik ennetada või ära hoida;
  • tegemist on ettepanekutega süsteemide seadistuse/temperatuuri muutmiseks, hoolduse, puhastuse või valgusallikate asendamisega.

   Olen eelnevalt tutvunud kasutus-hooldusjuhendiga ja käesolevaga kinnitan, et juhtum ei ole tekkinud kasutus- hooldusjuhendi mittejärgmise tagajärjel

   JÄRELTEENINDUS

   INF Ehitus pakub kvaliteetset järelteenindust. Kui märkate meie poolt ehitatud ehitises garantiipuudusi, palume täita allolev vorm koos täpse kirjelduse ning vajalike lisadokumentidega. Vastame esimesel võimalusel ja leiame lahenduse.

   Garantiina käsitletav puudus peab ilmnema garantiiperioodi kestel.

   Palume esitada iga garantiipuudus eraldi koos fotode või selgitavate failidega.

   Alles pärast puuduse esitamist avaneb võimalus järgneva puuduse esitamiseks.

   Garantiipuuduste alla ei kuulu olukorrad, kui:

   • ehitist kasutati ebasihtotstarbeliselt või hoolimatult;
   • ehitist ei ole nõutud korras ja viisil hooldatud või on hooldamise käigus tekitatud ehitisele või sellega piirnevale kahju;
   • ehitisel on kasutamisest või hooletusest tingitud niiskus- või veekahjustused;
   • tegemist on mehaaniliste vigastuste või loomuliku kulumisega;
   • juhtum puudutab hooldust või haldust;
   • tavapärast kulumist ja amortisatsiooni arvesse võttes on ehitise välimus visuaalselt muutunud, kuid selle kasutamise osas ei esine takistusi ja ehitise seisukord ei ole algse seisukorraga võrreldes halvenenud;
   • kaitseseadmed ja -süsteemid (pumbad, küttekaablid, tuleohutusseadmed vms) on välja lülitatud või nende töö on takistatud, mille tulemusena oleks tekkinud kahju olnud võimalik ennetada või ära hoida;
   • tegemist on ettepanekutega süsteemide seadistuse/temperatuuri muutmiseks, hoolduse, puhastuse või valgusallikate asendamisega.