Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

 

Vastutava andmetöötleja andmed

INF Ehitus OÜ

Registrikood: 16218639

Kontori aadress: Vana-Posti 7

10146 Tallinn

info@infehitus.ee

 

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta.

Andmesubjekt on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab teie arvutisse või nutiseadmesse, kui külastate meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et te ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

 

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid:

Nimi

E-posti aadress

Telefoninumber

Muud isikuandmed, mida andmesubjekt ise päringu tekstis avaldab

Me ei töötle Euroopa Parlamendi GDPR määruses 2016/679 defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

 

Isikuandmeid kogume garantiiteenuse osutamiseks, sh isiku tuvastamiseks ja isikuga ühenduse võtmiseks garantiiteenuse osutamiseks või sellega seonduvate küsimuste lahendamiseks.

 

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või andmesubjekti nõusolek.

 

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi vastavaid andmeid edastada, saate igal ajal keelata vastavate andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

 

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

– uute ja endiste klientide identifitseerimiseks;

– kliendi eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus;

– meelde jätmiseks, kas klient on või ei ole nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel;

– koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võite alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvestage, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata teie isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

 

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikuandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik teenuste osutamiseks või õigusaktidest tulenevalt kohustuslik.

 

Isikuandmete jagamine

Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Kui see on vajalik teenuse osutamiseks, siis edastame vajalikud isikuandmed oma alltöövõtjatele, kes teostab konkreetse arendusobjekti osas garantiitöid. Samuti puutuvad isikuandmetega kokku veebilehe arendaja (Orgo OÜ)  ja garantiikeskkonna haldaja (Hausing Technologies OÜ).

 

Õigused

Andmesubjektil on õigus kasutada kõiki kohalduvatest õigusaktidest tulenevaid õiguseid seoses tema isikuandmete töötlemisega (sh õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta, õigus nõuda isikuandmete kustutamist, õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi jm).

 

Juurdepääsuõigus ja isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui soovite teada, kas meil on teie kohta isikuandmeid või milliseid teie isikuandmeid me töötleme või soovite, et kõik või osa teie isikuandmetest eemaldataks, palume sellest teada anda aadressil info@infehitus.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me päringuga seotud informatsiooni oma süsteemidest.